Sức mạnh của axit amin

Bộ truyện tranh: Hãy hỏi Amino-san!