Gặp gỡ đồng nghiệp của bạn

Phòng Nước chấm & Gia vị, Phòng Sản phẩm Thực phẩm

Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, Nhà máy Kawasaki

Chi nhánh Kyushu, Bộ phận Sản phẩm Thực phẩm

Phòng hóa chất đặc biệt, Phòng khoa học amin

AJINOMOTO DO BRASIL INDÚSTIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.


FY2021 ASV Awards Giải thưởng lớn

Tài chính 2021 ASV Awards Giải thưởng Lớn đã được trao cho dự án Muối thông minh vì “giảm muối ngon” bằng cách sử dụng nước dùng có vị umami và dashi và để giải quyết vấn đề sức khỏe toàn cầu về lượng natri dư thừa trong chế độ ăn uống. Sáng kiến ​​đã được chọn từ một lĩnh vực gồm 33 người tham gia đáng khen ngợi.