Thư viện cỡ nhỏ Ajinomoto

Giảm natri dẫn đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Giảm natri dẫn đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn.
Giảm natri dẫn đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Hiện nay, việc tiêu thụ quá nhiều natri đã trở thành vấn đề toàn cầu, Tập đoàn Ajinomoto đang thực hiện những sáng kiến ​​gì?

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".