Thư viện cỡ nhỏ Ajinomoto

AJI-NO-MOTO® của bạn được làm từ gì?

AJI-NO-MOTO🄬 của bạn được làm từ gì?
AJI-NO-MOTO🄬 của bạn được làm từ gì?

AJI-KHÔNG-MOTO® được tạo ra bằng cách sử dụng các thành phần có nguồn gốc thực vật từ khắp nơi trên thế giới.
Vì vậy, những thành phần nào thực sự đang được sử dụng?

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".