Thư viện cỡ nhỏ Ajinomoto

Bạn và tôi bay lên sao Hỏa

BẠN VÀ TÔI BAY ĐẾN MARS
BẠN VÀ TÔI BAY ĐẾN MARS

Nếu con người có thể sống trên sao Hỏa trong tương lai, công nghệ của Tập đoàn Ajinomoto sẽ được sử dụng như thế nào?

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".