Tính bền vững

Tìm hiểu cách chúng tôi đang thực hiện vai trò của mình để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn thông qua các hoạt động và sáng kiến ​​nhằm giải quyết các vấn đề vật chất về sức khỏe và hạnh phúc, nguồn thực phẩm và tính bền vững toàn cầu.

Tin tức mới nhấtPhương pháp tiếp cận của Tập đoàn Ajinomoto đối với ESG và Tính bền vững


Sáng kiến ​​bền vững

Trọng yếu của Tập đoàn Ajinomoto

Trong năm 2021, Tập đoàn Ajinomoto đã tiến hành đánh giá liên tục các hạng mục trọng yếu của chúng tôi, sửa đổi nội dung dựa trên các điều kiện xã hội mới nhất cũng như phản hồi và mong đợi của các bên liên quan.
Hơn nữa, chúng tôi hướng tới việc tạo ra giá trị bằng cách xác định các cơ hội và rủi ro trong phạm vi trọng yếu của chúng tôi và phát triển các sáng kiến ​​tương ứng.Báo cáo thường niên và thông tin liên quan


Thông tin và dữ liệu liên quan

Nội dung liên quan