Chính sách chia sẻ nhóm về bảo mật thông tin

Tập đoàn Ajinomoto
Thành lập ngày: 1 tháng 2004 năm XNUMX

  1. Chúng tôi sẽ đưa ra các quy tắc rõ ràng về thông tin và thực hiện quản lý thích hợp.

  2. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ngăn thông tin bị đánh cắp, nội suy, thay đổi, phá hủy hoặc can thiệp.

  3. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có đủ kiến ​​thức về bảo mật thông tin.

  4. Trong trường hợp xảy ra sự cố về an toàn thông tin, chúng tôi sẽ nỗ lực tìm ra nguyên nhân và hạn chế tối đa thiệt hại.

  5. Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện các hành động nêu trên và liên tục thúc đẩy cải tiến bảo mật thông tin.