Chính sách Chia sẻ Nhóm về Mô tả Gói

Tập đoàn Ajinomoto
Thành lập ngày: 31/2017/XNUMX

Tập đoàn Ajinomoto cam kết cung cấp thông tin chính xác và có trách nhiệm trên các mô tả trong bao bì sản phẩm, nhằm đóng góp vào thực phẩm và sức khỏe thế giới, cũng như cuộc sống tốt đẹp hơn cho tương lai.

Chính sách này được áp dụng cho tất cả các mô tả gói sản phẩm trực tiếp và gián tiếp nêu, gợi ý hoặc ngụ ý rằng một sản phẩm do Tập đoàn Ajinomoto sản xuất và bán hoặc được bán dưới tên thương hiệu của Tập đoàn Ajinomoto có những đặc điểm cụ thể.

Để thực hiện cam kết trên, Tập đoàn Ajinomoto đảm bảo rằng:

  1. Mô tả gói sản phẩm tuân theo luật và quy định hiện hành ở các quốc gia mà Tập đoàn Ajinomoto cung cấp sản phẩm để bán.

  2. Thông tin trên gói sản phẩm là chính xác.

  3. Mô tả bao bì không gây hiểu lầm, dễ hiểu và cung cấp thông tin có giá trị cho người tiêu dùng.

  4. Chúng tôi chịu trách nhiệm về mô tả gói và mô tả gói đó có cơ sở rõ ràng.