Chính sách chia sẻ nhóm về quyền riêng tư

Tập đoàn Ajinomoto
Thành lập ngày: 1/2018/XNUMX

Việc tôn trọng quyền riêng tư là điều quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi. Chúng tôi tiếp xúc với thông tin của một người (không chỉ khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi, mà còn cả cán bộ và nhân viên của Tập đoàn Ajinomoto) bằng nhiều cách khác nhau thông qua hoạt động kinh doanh (thông tin đó sau đây gọi là “Thông tin cá nhân”).
Trong việc xử lý Thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quy định dưới đây, luôn tôn trọng quyền riêng tư.

  1. Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật hiện hành liên quan đến việc bảo vệ Thông tin Cá nhân.

  2. Chúng tôi sẽ làm rõ mục đích mà chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sở hữu, đồng thời sẽ sử dụng Thông tin cá nhân một cách thích hợp và chỉ cho mục đích đó.

  3. Chúng tôi sẽ kiểm soát Thông tin Cá nhân một cách thích hợp để nó không bị mất, bị phá hủy, giả mạo mà không bị tiết lộ.

  4. Thông qua đào tạo, chúng tôi sẽ nỗ lực để nhân viên của mình nhận thức được tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền riêng tư và xử lý Thông tin Cá nhân một cách thích hợp.

  5. Trong trường hợp chúng tôi cung cấp Thông tin Cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các yêu cầu của luật hiện hành được đáp ứng.

  6. Chúng tôi sẽ nêu rõ cần liên hệ với ai khi có yêu cầu tiết lộ hoặc chỉnh sửa Thông tin cá nhân hoặc khi có thắc mắc, và sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể.