Ajinomoto Co., Inc. tổ chức Cuộc họp Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững lần thứ hai

Tháng mười hai 23rd, 2021

Ajinomoto Co., Inc. đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững lần thứ hai vào ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX.

Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn Bền vững, các thành viên bày tỏ sự kỳ vọng vào Tập đoàn Ajinomoto với tư cách là những người dẫn đầu trong lĩnh vực của họ và đại diện của nhiều thành phần xã hội quan trọng của chúng tôi. Trong vài tháng qua, phía điều hành của Tập đoàn đã xem xét “trạng thái và kết quả lý tưởng của Tập đoàn Ajinomoto vào năm 2050” và “câu chuyện cơ bản để tạo ra giá trị” bằng cách đặt ra một số chủ đề.

Tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững lần thứ hai, các thành viên thảo luận sâu hơn và trao đổi ý kiến ​​với nhau về các kỳ vọng và yêu cầu đối với Nhóm, dựa trên các chủ đề đang xem xét, từ góc độ lĩnh vực chuyên môn của các thành viên.

Vào đầu phiên họp, Giám đốc điều hành Nishii đã nhắc lại những kỳ vọng lớn lao của ông đối với Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững nhằm chuyển đổi các sáng kiến ​​phát triển bền vững của chúng tôi, vốn vẫn được coi là đánh đổi, thành một chu kỳ đạo đức sẽ dẫn đến gia tăng giá trị trong tương lai. Cuộc thảo luận hiệu quả của các thành viên Hội đồng dựa trên chuyên môn của họ đã cho chúng tôi nhiều gợi ý. Những điều đó sẽ được phía điều hành của Tập đoàn phản ánh trong các cuộc thảo luận trong tương lai.

Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững đã làm việc với phía điều hành của Tập đoàn theo cách “vặn thừng” để xem xét “tính bền vững thực tế và duy nhất của Tập đoàn”. Hội đồng có kế hoạch thảo luận sâu hơn thông qua các cuộc họp thứ ba và thứ tư và báo cáo Hội đồng quản trị.