Phương pháp tiếp cận với Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững (nhìn lại một năm qua)

Tháng Sáu 22nd, 2022

Một năm đã trôi qua kể từ khi Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững bắt đầu hoạt động. Hội đồng tiếp tục phát triển khi mỗi thành viên đi sâu thảo luận trong khi lấy tâm huyết của Tập đoàn Ajinomoto về sự bền vững. Chúng tôi nhìn lại một năm qua thông qua các cuộc phỏng vấn với từng thành viên.