AW

Phương pháp tiếp cận

Tập đoàn Ajinomoto giải quyết vấn đề động vật trong suốt quá trình kinh doanh và phát triển sản phẩm của chúng tôi. Các thành phần có nguồn gốc từ động vật như thịt, trứng và các chất chiết xuất rất cần thiết cho các sản phẩm thực phẩm mà chúng tôi sản xuất. Trong những năm gần đây, vấn đề phúc lợi động vật được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, chưa có định nghĩa chặt chẽ nào được thiết lập cho khái niệm phúc lợi động vật. Khái niệm này được mọi người ở các quốc gia và khu vực khác nhau hiểu khác nhau.
Do đó, chúng tôi đã thành lập Chính sách Chung của Nhóm về Phúc lợi Động vật. Chính sách này xác định cách tiếp cận thu mua của chúng tôi phù hợp với khái niệm về quyền lợi động vật.
Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập các bàn tròn bao gồm các chuyên gia bên ngoài để đáp ứng linh hoạt các xu hướng và nhu cầu xã hội, tham gia với các bên liên quan và những người khác trong việc phấn đấu vì quyền lợi động vật tốt hơn trong suốt chuỗi giá trị của chúng tôi.

Các hạng mục trọng yếu có liên quan

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan