AW

Phương pháp tiếp cận

Tập đoàn Ajinomoto giải quyết vấn đề động vật trong suốt quá trình kinh doanh và phát triển sản phẩm của chúng tôi. Các thành phần có nguồn gốc từ động vật như thịt, trứng và các chất chiết xuất rất cần thiết cho các sản phẩm thực phẩm mà chúng tôi sản xuất. Trong Chính sách Chung của Nhóm về Phúc lợi Động vật, chúng tôi xác định cách tiếp cận thu mua phù hợp với khái niệm phúc lợi động vật và chia sẻ chính sách này với tất cả các nhà cung cấp chính ở Nhật Bản.
Dựa trên Chính sách Nhóm này, chúng tôi cố gắng vì quyền lợi động vật tốt hơn trong suốt chuỗi giá trị của mình.

Các hạng mục trọng yếu có liên quan

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan