Đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn

Phương pháp tiếp cận

Các sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn Ajinomoto được tạo ra bằng nhiều nguồn lực khác nhau. Chúng ta có nhiệm vụ sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên có hạn của trái đất và đóng góp vào việc tạo ra một xã hội bền vững theo định hướng tái chế.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vào 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) đối với chất thải cũng như tích cực làm việc để tìm ra giải pháp cho vấn đề rác thải nhựa đại dương, một mối quan tâm ngày càng tăng trong những năm gần đây.

Ví dụ cụ thể

 • Giảm thiểu chất thải và 3R (Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế)
 • Đóng gói sản phẩm
 • Quản lý chất thải và vật liệu độc hại
 • Giảm tác động môi trường từ các thùng chứa và bao bì
 • Tác động vòng đời của sản phẩm và dịch vụ

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Giành thị phần thông qua phát triển các vật liệu thân thiện với môi trường
 • Giá trị doanh nghiệp bị tổn hại do sự chậm trễ trong nỗ lực giảm thiểu chất thải hoặc tái chế

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Cung cấp chất tẩy rửa dựa trên axit amin có khả năng phân hủy sinh học cao
 • Thúc đẩy 3R của thùng chứa và bao bì (giảm chất thải nhựa, v.v.)
 • Vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường (vật liệu đơn, nhựa phân hủy sinh học, vật liệu có nguồn gốc thực vật) và giấy chứng nhận
 • Khuyến khích sử dụng nhãn sản phẩm thân thiện với môi trường
 • Kêu gọi trên nhãn bao bì để giảm thiểu rác thải nhựa

SDG có liên quan

 • Goal_14
 • Goal_15
 • Goal_17
 • Chất thải nhựa

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan