Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu

Phương pháp tiếp cận

Biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề cấp bách của toàn cầu mà còn là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp của Tập đoàn Ajinomoto. Những rủi ro liên quan đến sự tiến bộ của biến đổi khí hậu bao gồm không có khả năng mua nguyên liệu thô. Ở cấp độ quản lý doanh nghiệp, chúng tôi coi biến đổi khí hậu vừa là nguy cơ vừa là cơ hội khi chúng tôi nghiên cứu các biện pháp ứng phó. Với mục tiêu giảm thiểu tác động đến môi trường trong suốt vòng đời của sản phẩm, chúng tôi thúc đẩy bảo tồn năng lượng, sử dụng năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo và tham gia vào các sáng kiến ​​quốc tế, nhằm giải quyết các vấn đề khi chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đơn vị cả bên trong và bên ngoài.

Ví dụ cụ thể

 • Giảm phát thải khí nhà kính (Phạm vi 1, 2 và 3)
 • Quản lý năng lượng
 • Quản lý nhiên liệu
 • Chất lượng không khí

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Khả năng cạnh tranh về chi phí được đảm bảo thông qua năng lượng tái tạo và giảm gánh nặng thuế carbon
 • Hợp tác với các tổ chức bên ngoài về khử cacbon
 • Không thu mua được nguyên liệu do biến đổi khí hậu
 • Giá trị doanh nghiệp bị tổn hại do chậm ứng phó với biến đổi khí hậu

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Nỗ lực lâu dài để biến tổng thể vòng đời sản phẩm thành carbon trung tính
 • Các sáng kiến ​​giảm sử dụng năng lượng trong quá trình sản xuất và vận chuyển
 • Chuyển sang năng lượng tái tạo
 • Sử dụng định giá carbon nội bộ
 • Tiết lộ thông tin theo Lực lượng đặc nhiệm về công khai tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD) (phân tích kịch bản, v.v.)
 • Giảm tác động môi trường bằng các axit amin sử dụng thức ăn chăn nuôi (giảm ô nhiễm đất và nước)

SDG có liên quan

 • Goal_7
 • Goal_13
 • Goal_17
 • Tỷ lệ giảm phát thải khí nhà kính (so với năm 2018)

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan