Chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh toàn cầu gay gắt

Phương pháp tiếp cận

Tập đoàn Ajinomoto đặt mục tiêu Tăng tốc x Mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh để khôi phục tiềm năng phát triển mạnh mẽ của mình. Với quan điểm này, chúng tôi cố gắng chuyển đổi mô hình kinh doanh và hoạt động của toàn Tập đoàn thông qua việc tập trung vào chuyển đổi kỹ thuật số (DX). Chúng tôi cũng đang cải cách các cơ chế đằng sau sự đổi mới của mình, dự báo lại từ tương lai mà chúng tôi mong muốn đạt được, tạo ra các mô hình tăng trưởng mới đồng thời hợp tác tích cực với các đơn vị bên ngoài Tập đoàn. Thông qua những sáng kiến ​​này, chúng tôi sẽ nắm bắt nhanh chóng và chính xác các điều kiện bên ngoài và tiếp tục thực hiện các kỳ vọng của xã hội, thậm chí mười năm nữa.

Ví dụ cụ thể

 • Lựa chọn và tập trung kinh doanh
 • Sớm tạo ra sự đổi mới
 • Đổi mới mở
 • Tăng cường cơ sở hạ tầng cơ bản

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Cải cách nền tảng kinh doanh thông qua sự gián đoạn kỹ thuật số
 • Tạo giá trị từ sự hợp tác bên ngoài
 • Sáng tạo đặc sản thông qua đổi mới công nghệ
 • Thiết lập lợi thế cạnh tranh bằng cách dự báo những thay đổi trong tương lai
 • Mất cơ hội và mất khả năng cạnh tranh do không đầu tư CNTT
 • Sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh do không có khả năng dựng lên các rào cản gia nhập

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa bộ phận thực phẩm và AminoScience
 • Phát triển quản lý chuỗi cung ứng (số hóa, thiết lập hệ sinh thái, v.v.)
 • Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số
 • Thiết lập cấu trúc R&D theo định hướng giải pháp
 • Trí tuệ cạnh tranh (các sáng kiến ​​trung và dài hạn)
 • Thúc đẩy đổi mới mở và liên kết
 • Rà soát hệ thống sản xuất toàn cầu, hệ thống hậu cần và hệ thống việc làm

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan