Giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm

Phương pháp tiếp cận

Thất thoát và lãng phí lương thực toàn cầu đã lên tới gần 1.3 tỷ tấn hàng năm*1. Con số này đại diện cho một phần ba tổng số thực phẩm được sản xuất để tiêu dùng trên thế giới. Sự thất thoát và lãng phí thực phẩm này xảy ra trong suốt chuỗi cung ứng, từ trang trại đến bàn ăn. Nguồn lương thực có hạn. Đồng thời, dân số toàn cầu đang gia tăng và nhu cầu về thực phẩm cũng sẽ tăng theo. Trong bối cảnh đó, giảm thất thoát và lãng phí lương thực là một vấn đề cấp thiết.
Tập đoàn Ajinomoto đặt mục tiêu giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm thông qua vòng đời sản phẩm, từ khâu chấp nhận nguyên liệu thô đến khi khách hàng tiêu thụ. Chúng tôi sẽ thực hiện nỗ lực này bằng cách hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp và người tiêu dùng của chúng tôi.

* 1 Nguồn: Thất thoát lương thực toàn cầu và chất thải thực phẩm, 2011; Tổ chức nông nghiệp lương thực

Ví dụ cụ thể

 • Sử dụng hiệu quả vật liệu
 • Gây dựng người tiêu dùng (tiêu dùng bền vững, v.v.)
 • Giảm thiểu chất thải trong quá trình phân phối

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Giảm chi phí thông qua nỗ lực cải thiện năng suất trong quá trình sản xuất, giảm trả lại sản phẩm và lãng phí
 • Thiệt hại về giá trị doanh nghiệp do chậm trễ trong việc giải quyết thất thoát và lãng phí thực phẩm

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Giảm tổn thất trong quá trình sản xuất
 • Tối ưu hóa cung - cầu / cân bằng cung / bán hàng và kéo dài thời gian tốt nhất trước ngày
 • Theo đuổi tính hữu ích và hiệu quả cao hơn
 • Cộng tác với các nhà cung cấp, nhà bán lẻ và nhà phân phối
 • Phát triển các sản phẩm hữu ích trong việc giảm thiểu chất thải
 • Tham gia vào các hoạt động để giảm bớt tổn thất cho người tiêu dùng

SDG có liên quan

 • Goal_2
 • Goal_12
 • Goal_17
 • Tỷ lệ thất thoát và giảm lãng phí thực phẩm trên một đơn vị khối lượng sản xuất*2(Vs. NĂM 2018)

* 2 Từ khi nghiệm thu nguyên liệu đến khi giao cho khách hàng

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan