Quản trị công ty mạnh mẽ

Phương pháp tiếp cận

Quản trị doanh nghiệp là một trong những nền tảng quản lý quan trọng để hỗ trợ việc quản lý ASV của Tập đoàn Ajinomoto và để đạt được tầm nhìn của chúng tôi. Để nâng cao hiệu quả của việc quản lý ASV, chúng tôi đã thông qua một Công ty với Ba Ủy ban, trong đó việc giám sát và thực thi được tách biệt rõ ràng. Hệ thống này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cả việc “giám sát việc thực hiện phù hợp để phản ánh ý kiến ​​của các bên liên quan” và “việc thực hiện và ra quyết định linh hoạt”. Môi trường kinh doanh đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây do thiên tai và đại dịch, chưa kể đến đại dịch COVID-19 kéo dài. Quản lý rủi ro toàn diện quan trọng hơn bao giờ hết. Các công ty của Tập đoàn Ajinomoto cam kết tuân thủ trung thực Chính sách của Tập đoàn Ajinomoto, cho thấy cách suy nghĩ và hành động lý tưởng mà các công ty, cán bộ và nhân viên của Tập đoàn nên tuân thủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ của mình một cách phù hợp, tích cực xem xét tính bền vững và liên tục nâng cao giá trị doanh nghiệp của chúng tôi.

Ví dụ cụ thể

 • Tuân thủ
 • Quản lý tai nạn và an toàn
 • Hành vi cạnh tranh
 • Bảo hộ sở hữu trí tuệ
 • Hoạt động chính trị và đóng góp
 • Đạo đức kinh doanh và tính minh bạch của các khoản thanh toán
 • Quản lí IT
 • Ứng phó với thiên tai và dịch bệnh
 • Quản lý rủi ro hệ thống
 • Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư của khách hàng
 • Nắm bắt quy định và ảnh hưởng chính trị
 • Môi trường, xã hội tác động đến tài sản và hoạt động
 • Kế hoạch thành công
 • Quản lý minh bạch
 • Quyền con người và quan hệ cộng đồng

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Chấp nhận rủi ro phù hợp
 • Rủi ro về tính liên tục của hoạt động kinh doanh hoặc những tổn thất không mong muốn khác do thất bại trong quản trị công ty hoặc kiểm soát nội bộ
 • Thiếu công bố thông tin phù hợp dẫn đến mất niềm tin của nhà đầu tư
 • Khả năng cạnh tranh giảm do lỗ hổng trong cấu trúc quản lý CNTT
 • Trì hoãn hoặc tạm ngừng hoạt động do sự kết hợp của thiên tai, dịch bệnh và đại dịch
 • Sự gián đoạn đối với hoạt động của tổ chức và sự suy giảm lợi nhuận kinh doanh do những thay đổi của điều kiện kinh tế vĩ mô
 • Tác động của rủi ro sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp
 • Tác động của biến động ngoại hối và lãi suất đột ngột đến hoạt động kinh doanh
 • Gánh nặng thuế cao hơn do thay đổi thuế và hiệu lực thuế

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Nâng cao nhận thức về các Chính sách của Tập đoàn Ajinomoto trong toàn thể nhân viên Tập đoàn
 • Thiết lập đường dây nóng tố giác
 • Tăng cường hệ thống quản trị doanh nghiệp
 • Quản lý liên tục kinh doanh mạnh mẽ hơn (BCM)
 • Quản lý an toàn vệ sinh lao động
 • Lựa chọn rủi ro đáng kể trên toàn Tập đoàn và xem xét các biện pháp ứng phó thích hợp
 • Tăng cường các biện pháp đối phó với an ninh mạng bằng cách đảm bảo các quy định về an toàn thông tin
 • Quản lý rủi ro sở hữu trí tuệ
 • Tham gia đối thoại với các bên liên quan khác nhau

SDG có liên quan

 • Goal_8

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan