Phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong lối sống của người tiêu dùng

Phương pháp tiếp cận

Tập đoàn Ajinomoto đã hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe và hạnh phúc, theo đuổi sự cân bằng giữa dinh dưỡng và ngon miệng. Để đáp ứng việc đa dạng hóa lối sống của người tiêu dùng, chúng tôi đang cố gắng cung cấp giá trị mới, cá nhân hóa hơn và tăng cơ hội giao tiếp với người tiêu dùng cá nhân. Đặc biệt, chúng tôi đang tăng cường cách tiếp cận với Thế hệ Z, những người sẽ đóng vai trò hàng đầu trong tương lai. Chúng tôi đang nỗ lực để mở rộng cơ sở người hâm mộ của mình bằng cách cung cấp giá trị thông qua hỗ trợ thói quen và thể chất của mọi người, trải nghiệm thực tế và những đóng góp thú vị cho đạo đức và sự bền vững.
Ngoài ra, chúng tôi cũng đang thực hiện một cách tiếp cận bao gồm những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng (dành nhiều thời gian hơn ở nhà, tăng cường sử dụng thương mại điện tử) và những thay đổi trong nhận thức (thói quen ăn uống có ý thức về sức khỏe, cân bằng dinh dưỡng, nhấn mạnh vào số lượng calo tiêu dùng, theo đuổi hạnh phúc) do tác động của đại dịch COVID-19.
Để đáp ứng sự đa dạng hóa các giá trị của người tiêu dùng, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều giải pháp hơn trong tương lai.

Ví dụ cụ thể

 • Tiếp thị và quảng cáo công bằng
 • Tiếp cận sản phẩm và khả năng chi trả
 • Đáp ứng đa dạng hóa các giá trị (nấu ăn thông minh, niềm vui khi ăn uống)
 • Ăn một mình, ăn các bữa ăn cá nhân

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Nâng cao danh tiếng của công ty bằng cách mang đến niềm vui khi dùng bữa cùng nhau
 • Tạo giá trị mới bằng công nghệ kỹ thuật số, v.v.
 • Mất cơ hội tăng trưởng do chậm phản ứng với thay đổi lối sống của người tiêu dùng hoặc đa dạng hóa giá trị

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Tạo ra cộng đồng mạnh mẽ và liên kết xã hội thông qua thực phẩm
 • Các nỗ lực tiếp thị nâng cao bằng cách tận dụng dữ liệu lớn và dữ liệu người tiêu dùng
 • Xây dựng chiến lược để đối phó với các thị trường nhỏ hơn
 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và thông tin cho khách hàng một cách thích hợp
 • Mở rộng các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu về sự tiện lợi, chẳng hạn như nấu ăn thông minh

SDG có liên quan

 • Goal_3
 • Goal_3

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan