Nguồn nguyên liệu bền vững

Phương pháp tiếp cận

Tập đoàn Ajinomoto có sản phẩm tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ và cung cấp nguyên liệu thô từ nhiều vùng địa lý hơn. Doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng dựa trên một hệ thống lương thực linh hoạt bao gồm nguồn cung cấp nguồn thực phẩm ổn định được hỗ trợ bởi môi trường toàn cầu phong phú và dồi dào.
Nhưng chúng tôi nhận ra gánh nặng kinh doanh của chúng tôi đối với môi trường. Tất cả các quá trình từ sản xuất nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng đều thải ra khí nhà kính, tạo ra chất thải nhựa, dẫn đến thất thoát và lãng phí thực phẩm, tất cả đều gây ra những rủi ro về môi trường và xã hội. Ngoài ra, khi rừng tự nhiên bị tàn phá, các vùng đất than bùn phát triển, nước và đất bị ô nhiễm, các hệ sinh thái bị phá hủy, gây khó khăn cho việc duy trì nguồn lương thực. Do đó, các doanh nghiệp như của chúng tôi phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động đến môi trường của chúng tôi trên toàn bộ chuỗi giá trị.
Điều này cũng bao gồm việc hỗ trợ một xã hội lành mạnh và sôi động thông qua việc bảo vệ quyền con người cho tất cả những người tham gia vào chuỗi cung ứng và đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của họ được bảo vệ. Ngoài ra, vì chúng tôi sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật nên chúng tôi cần cải thiện phúc lợi động vật.
Chúng tôi sẽ làm việc cùng với các bên liên quan trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình để giải quyết những vấn đề này và cải tiến để xây dựng một chuỗi cung ứng có tác động tích cực đến môi trường và xã hội.

Ví dụ cụ thể

 • Tác động đa dạng sinh học
 • Kiểm soát phá rừng
 • Xóa bỏ trẻ em và lao động cưỡng bức
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Sử dụng đất bền vững
 • Phúc lợi động vật
 • Dinh dưỡng động thực vật

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Tạo cơ hội kinh doanh bằng cách phát triển các sản phẩm có cân nhắc đến việc tái chế tài nguyên và đa dạng sinh học
 • Không thu mua được nguyên liệu thô, thu hồi sản phẩm do vấn đề chất lượng trong chuỗi cung ứng
 • Không thu mua được nguyên liệu thô và thiệt hại cho giá trị doanh nghiệp do sự chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trong chuỗi cung ứng
 • Sự gián đoạn chuỗi cung ứng do thiên tai, đại dịch hoặc sự chậm trễ trong việc ứng phó với các hạn chế xuất khẩu ở một số vùng nhất định
 • Không thu mua được nguyên liệu do cạn kiệt nguồn lương thực

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Hình dung các vấn đề trong chuỗi cung ứng
 • Tiến hành đánh giá tác động nhân quyền
 • Theo đuổi phúc lợi động vật
 • Thiết lập truy xuất nguồn gốc và mua các sản phẩm được chứng nhận
 • Đảm bảo cạnh tranh công bằng và đào tạo nhân viên kỹ lưỡng
 • Đóng góp vào nền nông nghiệp bền vững bằng cách sử dụng đồng sản phẩm

SDG có liên quan

 • Goal_12
 • Goal_14
 • Goal_15
 • Goal_17
 • Tỷ lệ mua sắm bền vững

* Được mua cho các doanh nghiệp ở Nhật Bản

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan