Nguồn nguyên liệu bền vững

Phương pháp tiếp cận

Tập đoàn Ajinomoto sử dụng tiền thưởng tự nhiên để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Tiền thưởng này bao gồm các sản phẩm từ nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và các nguồn khác trên khắp thế giới. Chúng tôi nhận ra rằng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu và ngược lại. Do đó, thu mua bền vững các nguồn nông sản, vật nuôi và thủy sản là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng ta cũng phải xem xét các vấn đề xã hội khác trong chuỗi cung ứng của mình, bao gồm môi trường, nhân quyền và an toàn lao động. Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp trong các sáng kiến ​​trong toàn bộ chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Ví dụ cụ thể

 • Tác động đa dạng sinh học
 • Kiểm soát phá rừng
 • Xóa bỏ trẻ em và lao động cưỡng bức
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Sử dụng đất bền vững
 • Phúc lợi động vật
 • Dinh dưỡng động thực vật

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Không thu mua được nguyên liệu thô, sản phẩm bị trả lại do vấn đề chất lượng trong chuỗi cung ứng
 • Không thu mua được nguyên liệu thô và thiệt hại cho giá trị doanh nghiệp do sự chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trong chuỗi cung ứng
 • Không thu mua được nguyên liệu do cạn kiệt nguồn lương thực

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Nâng cao nhận thức và hiểu biết về các chính sách và hướng dẫn mua sắm giữa các nhà cung cấp
 • Thiết lập hệ thống đánh giá CSR cho các nhà cung cấp và nhà sản xuất theo hợp đồng
 • Quản lý các thông lệ vận hành hợp lý (truy xuất nguồn gốc, v.v.)
 • Thiết lập chu trình PDCA liên quan đến thẩm định quyền con người
 • Xác định các nguyên liệu thô quan trọng và tham gia thu mua có trách nhiệm (giấy, dầu cọ, cá ngừ vằn, v.v.)
 • Đảm bảo cạnh tranh công bằng và đào tạo nhân viên kỹ lưỡng
 • Đóng góp vào nền nông nghiệp bền vững bằng cách sử dụng đồng sản phẩm

SDG có liên quan

 • Goal_2
 • Goal_12
 • Goal_14
 • Goal_15
 • Goal_17
 • Tỷ lệ mua sắm bền vững

  * Được mua cho các doanh nghiệp ở Nhật Bản

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan