Đảm bảo an toàn sản phẩm

Phương pháp tiếp cận

Kể từ khi thành lập, Tập đoàn Ajinomoto luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, luôn nỗ lực vì sự an toàn và bảo mật trong các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Là một công ty tạo ra các sản phẩm mà khách hàng của chúng tôi ăn vào cơ thể của họ, đảm bảo chất lượng và công bố thông tin phù hợp là những vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi.
Chúng tôi cũng tin tưởng vào tầm quan trọng của việc lắng nghe cẩn thận và phản hồi các yêu cầu của khách hàng. Khi chúng tôi tiếp tục chu kỳ tương tác này, chúng tôi sản xuất các sản phẩm và dịch vụ giúp chúng tôi xây dựng mối quan hệ tin cậy sâu sắc hơn với khách hàng và tạo ra sự hài lòng cao hơn. Dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạo, mỗi nhân viên đều nỗ lực cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao, góp phần cải thiện cuộc sống của khách hàng trên toàn thế giới.

Ví dụ cụ thể

 • Chất lượng và an toàn sản phẩm
 • Công bố hợp lý và ghi nhãn
 • Ứng dụng công nghệ mới
 • Tiêu chuẩn tôn giáo

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Niềm tin thương hiệu đạt được bằng cách tăng sự hài lòng của khách hàng
 • Niềm tin đạt được thông qua việc tiết lộ công bằng cho các bên liên quan
 • Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của những tin đồn tiêu cực ngày càng tăng liên quan đến vị umami và bột ngọt
 • Giảm niềm tin của khách hàng do khiếu nại hoặc sự cố về chất lượng sản phẩm

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Cung cấp thông tin thích hợp qua bao bì sản phẩm và trực tuyến
 • Phản hồi phản hồi của khách hàng về việc phát triển và cải tiến sản phẩm và dịch vụ
 • Tăng cường giao tiếp để chia sẻ lợi ích của vị umami và MSG
 • Các hoạt động đảm bảo chất lượng toàn diện và phát triển nguồn nhân lực

SDG có liên quan

 • Goal_3
 • Goal_17

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan