Bàn tròn về phúc lợi động vật tốt hơn

Mục đích của việc thành lập bàn tròn

Chúng tôi đã thành lập một hội nghị bàn tròn bao gồm các chuyên gia bên ngoài để xem xét các cách thức mà Tập đoàn Ajinomoto có thể cùng tồn tại hài hòa hơn nữa với động vật theo định dạng đáp ứng tốt hơn với thời đại chúng ta đang sống và kỳ vọng của xã hội, dựa trên sự nhận biết về các xu hướng đang thay đổi cả trong Nhật Bản và nước ngoài về phúc lợi động vật. Bàn tròn này là trọng tâm trong việc thúc đẩy đối thoại của chúng ta với xã hội.

Hồ sơ giáo sư

Junko Edahiro

Giáo sư, Trường Cao học về Lãnh đạo và Đổi mới, Đại học Shizenkan

Với các hoạt động chuyên môn bao gồm dịch thuật tiếng Nhật của An Inconvenient Truth (do Al Gore viết), Giáo sư Edahiro thuyết trình, viết và tham gia các hội thảo liên ngành về môi trường, tính bền vững và chu kỳ kinh tế khu vực. Thông qua các hoạt động này, cô hướng tới việc tạo ra sự thay đổi thông qua các kết nối và đối thoại giữa con người với nhau, đồng thời tạo ra một tương lai hạnh phúc và kiên cường.
Cô là thành viên của Ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo và là thành viên của Tiểu ban về tuần hoàn tài nguyên nhựa của Nhóm công tác về nền kinh tế thông tư của Hội đồng môi trường trung ương thuộc Bộ Môi trường.

Tiến sĩ Shigeru Kyuwa

Giáo sư, Trường Cao học Nông nghiệp và Khoa học Đời sống, Đại học Tokyo

Tại Đại học Tokyo, Tiến sĩ Kyuwa giảng dạy các khóa học của Khoa Nông nghiệp như Khoa học Động vật trong Phòng thí nghiệm, Độc chất học và Nghiên cứu Đạo đức Thú y & Phúc lợi Động vật.
Lĩnh vực chuyên môn của ông là các bệnh truyền nhiễm ở động vật thí nghiệm bao gồm nhiễm trùng coronavirus ở chuột và nhiễm trùng norovirus ở chuột.
Ông là Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Thú y Nhật Bản và Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Động vật Phòng thí nghiệm Nhật Bản.
Ông cũng tham gia vào việc kiểm tra và chứng nhận các cơ sở động vật thí nghiệm ở Nhật Bản.

Tiến sĩ Kenichi Takeda

Phó giáo sư, Khoa Nông nghiệp, Đại học Shinshu

Tiến sĩ Takeda chuyên nghiên cứu về quản lý động vật trang trại và bệnh học ứng dụng. Ông nghiên cứu việc cải thiện phúc lợi vật nuôi từ quan điểm của nhà sản xuất.
Với tư cách là trưởng dự án, ông đang phát triển hệ thống quản lý thân thiện với phúc lợi của gia súc (bò sữa và thịt bò) bằng các công nghệ thông minh. Ngoài ra, ông là thành viên của nhóm chuyên gia về phúc lợi động vật ISO / TC34 / WG16 (Nhật Bản) và Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật để xem xét Hướng dẫn Phúc lợi Gia súc Sữa và Khảo sát Phúc lợi Gà đẻ ở Nhật Bản.

Kishigami Arisa

Chuyên gia ESG & Bền vững

Với mục tiêu cơ bản là tạo ra một Chu trình tham gia hiệu quả vì sự bền vững (En-CycleS), bà Kishigami hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả với tư cách là một nhà văn (chẳng hạn như một nhà báo chuyên mục cho Chủ đầu tư có trách nhiệm), một giáo viên (giảng viên học kỳ mùa xuân của Đại học Waseda, thành viên Ủy ban Quản lý JSIF), và là cố vấn cho các dự án cá nhân và các nhà đầu tư tổ chức.
Với các vai trò trước đây như Trưởng bộ phận ESG khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại FTSE Russell, cô đã có 13 năm kinh nghiệm hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư ESG, cũng như giám sát việc quản lý dữ liệu ESG, phát triển tiêu chí và gắn kết với các công ty và nhà đầu tư.

Tóm tắt các cuộc họp bàn tròn