Bảo tồn tài nguyên nước

Phương pháp tiếp cận

Khi dân số toàn cầu tăng lên, nhu cầu dự kiến ​​về nước cũng tăng theo. Một vấn đề khác là sự hiện diện phổ biến của nước ngọt trên khắp thế giới. Việc cạn kiệt nguồn nước không chỉ tác động đến nguồn nước sử dụng cho sản xuất mà còn cả việc thu mua nguyên liệu thô. Hạn hán, lũ lụt hoặc chất lượng nước kém cũng có thể dẫn đến việc sản xuất bị đình trệ.
Tập đoàn Ajinomoto cam kết giảm hơn nữa việc sử dụng nước và phát thải nước thải trong các quy trình sản xuất đang diễn ra của chúng tôi, duy trì rừng cho nguồn nước và tham gia vào các hành động khác để tạo ra một môi trường cho phép sử dụng nước bền vững.

Ví dụ cụ thể

 • Quản lý nước và nước thải
 • Sử dụng nước cho nông nghiệp và chăn nuôi

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Sản xuất đình trệ do hạn hán, lũ lụt hoặc suy giảm chất lượng nước
 • Thu mua nguyên liệu thất bại do cạn kiệt nguồn nước
 • Thiệt hại về giá trị doanh nghiệp do sự chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề bảo tồn tài nguyên nước

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Giữ rừng lấy nguồn nước
 • Phát triển công nghệ xử lý nước thải

SDG có liên quan

 • Goal_6
 • Goal_12
 • Goal_14

KPI được đặt trong 20-25 MTP

 • Tỷ lệ giảm tiêu thụ nước trên một đơn vị khối lượng sản xuất (so với năm 2005)
 • Tỷ lệ nạp nước uống vào rừng

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn!

Bạn có vài phút để hoàn thành cuộc khảo sát của chúng tôi không?
Chúng tôi đang tìm cách cải thiện trang web của mình và phản hồi của bạn rất có giá trị đối với chúng tôi.