Bảo tồn tài nguyên nước

Phương pháp tiếp cận

Khi dân số toàn cầu tăng lên, nhu cầu dự kiến ​​về nước cũng tăng theo. Một vấn đề khác là sự hiện diện phổ biến của nước ngọt trên khắp thế giới. Việc cạn kiệt nguồn nước không chỉ tác động đến nguồn nước sử dụng cho sản xuất mà còn cả việc thu mua nguyên liệu thô. Hạn hán, lũ lụt hoặc chất lượng nước kém cũng có thể dẫn đến việc sản xuất bị đình trệ.
Tập đoàn Ajinomoto cam kết giảm hơn nữa việc sử dụng nước và phát thải nước thải trong các quy trình sản xuất đang diễn ra của chúng tôi, duy trì rừng cho nguồn nước và tham gia vào các hành động khác để tạo ra một môi trường cho phép sử dụng nước bền vững.

Ví dụ cụ thể

 • Quản lý nước và nước thải
 • Sử dụng nước cho nông nghiệp và chăn nuôi

Cơ hội và rủi ro liên quan (Cơ hội Rủi ro)

 • Thu mua nguyên liệu thô ổn định và cung cấp sản phẩm ổn định bằng cách giảm rủi ro về nước
 • Sản xuất đình trệ do hạn hán, lũ lụt hoặc suy giảm chất lượng nước
 • Thiệt hại về giá trị doanh nghiệp do sự chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề bảo tồn tài nguyên nước

Các sáng kiến ​​chính của Tập đoàn Ajinomoto

 • Tối ưu hóa quy trình sản xuất

SDG có liên quan

 • Goal_6
 • Goal_12
 • Goal_14
 • Goal_17
 • Tỷ lệ giảm tiêu thụ nước trên một đơn vị khối lượng sản xuất (so với năm 2005)

Báo cáo hoạt động

Nội dung liên quan