Tin tức bền vững

Thỏa thuận cho “Tuyên bố Tokyo 2020 về việc chấp nhận lao động nước ngoài có trách nhiệm”

Tháng Mười 26th 2020

Ajinomoto Co., Inc. đã đồng ý “Tuyên bố Tokyo 2020 về việc chấp nhận lao động nước ngoài có trách nhiệm”Bao gồm mười ba yêu cầu để tạo ra một môi trường nơi người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản có thể làm việc một cách tử tế. Tuyên bố được Liên minh toàn cầu về chuỗi cung ứng bền vững thành lập vào ngày 1 tháng 2020 năm XNUMX và được thiết kế để tuân thủ các hiệp ước, hướng dẫn, quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như các nguyên tắc của Dhaka và các tiêu chuẩn và quy định của các tổ chức quốc tế như IOM và ILO , đồng thời tính đến các hệ thống khác nhau để chấp nhận lao động nước ngoài tại Nhật Bản.