Tin tức bền vững

Thông báo đổi mới trang web này

Trang web này đã được đổi mới một phần. Chúng tôi mới thành lập “Song hành cùng xã hội” để giới thiệu các sáng kiến ​​trong và ngoài nước của Tập đoàn Ajinomoto, đồng thời nâng cao trang Nhân quyền của chúng tôi.