Sự tham gia của các bên liên quan

Tập đoàn Ajinomoto tương tác với nhiều bên liên quan khác nhau trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi cũng tận dụng nhiều loại vốn khác nhau từ xã hội và môi trường toàn cầu. Để hoàn thành trách nhiệm của mình đối với sự bền vững của xã hội và môi trường toàn cầu, chúng ta không chỉ phải theo đuổi lợi nhuận của mình mà còn phải chia sẻ giá trị được tạo ra với tất cả các bên liên quan. Ở đây, chúng ta phải hiểu và phân tích mối quan tâm của từng bên liên quan và kỳ vọng của họ đối với Tập đoàn. Chúng ta phải lấy kiến ​​thức này và áp dụng nó vào các hoạt động kinh doanh của chúng ta. Vì lý do này, chúng tôi cho rằng điều quan trọng và cần thiết đối với ban quản lý Tập đoàn là tương tác với từng bên liên quan trong giao tiếp hai chiều.

Khách hàng và người tiêu dùng

Tập đoàn Ajinomoto đặt mục tiêu đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của mọi người trên hành tinh bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xác định các sở thích và nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, sau đó cung cấp giá trị đáp ứng các sở thích và nhu cầu này.

Tổng đài chăm sóc khách hàng về sản phẩm của chúng tôi chân thành lắng nghe từng ý kiến ​​và thắc mắc, chúng tôi phân tích phản hồi này, sau đó thảo luận và khám phá các vấn đề cùng với các phương pháp cải tiến với bộ phận kinh doanh liên quan. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều trải nghiệm và thông tin liên quan đến thực phẩm thông qua trang web Tập đoàn, các chuyến tham quan nhà máy, sự kiện, v.v.

Cổ đông và nhà đầu tư

Các cổ đông và nhà đầu tư của chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào việc quản lý và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto. Chúng tôi nỗ lực nâng cao giá trị doanh nghiệp một cách bền vững. Thông qua những nỗ lực của mình, chúng tôi cố gắng nâng cao lợi nhuận của cổ đông một cách ổn định và nhất quán.

Chúng tôi tổ chức các sự kiện để hiểu sâu hơn về Tập đoàn của mình. Những sự kiện này bao gồm các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, báo cáo tóm tắt kết quả tài chính, Ngày IR và các cuộc họp báo về hoạt động kinh doanh cho các nhà đầu tư và nhà phân tích tổ chức, đối thoại với các nhà đầu tư tổ chức, các cuộc họp báo của công ty cho các nhà đầu tư cá nhân, v.v. Hơn nữa, chúng tôi cố gắng tiết lộ thông tin một cách kịp thời và phù hợp.

Chúng tôi cố gắng đưa ra phản hồi ngay lập tức cho các ý kiến ​​và câu hỏi nhận được tại các sự kiện và trong các cuộc đối thoại trực tiếp. Chúng tôi cũng cung cấp nội dung trên trang web của mình để hiểu sâu hơn về Tập đoàn, bao gồm các video tóm tắt và các phiên hỏi đáp.

Đối tác kinh doanh

Tập đoàn Ajinomoto tìm kiếm sự phát triển chung với các đối tác kinh doanh và thực hiện các giao dịch công bằng và minh bạch tuân thủ luật pháp, quy định và các quy tắc khác.

Các hoạt động thu mua và bán hàng hàng ngày của chúng tôi dựa trên Chính sách chung của Nhóm về Mua sắm và Chính sách chung của Nhóm dành cho Nhà cung cấp. Chúng tôi tiến hành các cuộc họp và kiểm tra chính sách mua sắm để chia sẻ những kỳ vọng của chúng tôi với các đối tác kinh doanh mà họ rất hiểu và hợp tác.

Chúng tôi cũng đang cải tiến các sản phẩm của mình, chẳng hạn như sử dụng các vật liệu đóng gói có ý thức về môi trường, thông qua đối thoại với các nhà cung cấp của chúng tôi.

Nhân viên

Để Tập đoàn Ajinomoto có thể đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình và để phát triển như một công ty, chúng ta phải có sự tham gia tích cực của mọi nhân viên.

Chúng tôi đang làm việc để xây dựng một nền văn hóa tổ chức hỗ trợ sự phát triển của nhân viên và khuyến khích sự đa dạng và hòa nhập, cũng như cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng khác nhau cần thiết trong việc xây dựng sự nghiệp của từng nhân viên. Ngoài ra, chúng tôi cố gắng thúc đẩy sự hiểu biết về quản lý và mang lại tiếng nói của nhân viên cho ban quản lý thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân viên, Giám đốc điều hành và tổng giám đốc của các bộ phận kinh doanh hoặc công ty, cũng như các cuộc họp tại nơi làm việc của AGP và các nền tảng truyền thông xã hội kết nối nhân viên trên toàn cầu.

Thông qua đối thoại giữa ban quản lý và nhân viên, chẳng hạn như trong các cuộc họp giữa ban quản lý lao động, chúng ta cũng đang tăng cường hiểu biết lẫn nhau về môi trường làm việc, bao gồm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cũng như chế độ lương thưởng và phúc lợi.

Để báo cáo và tham vấn, chúng tôi không chỉ thiết lập đường dây nóng và dịch vụ tư vấn quấy rối bên trong và bên ngoài, mà chúng tôi còn thiết lập dịch vụ tư vấn cho người khuyết tật và những người xác định là LGBT, thực hiện hành động phù hợp đồng thời bảo vệ quyền riêng tư.

Cộng đồng địa phương

Tập đoàn Ajinomoto, tập đoàn có các địa điểm kinh doanh trên khắp thế giới, luôn nỗ lực duy trì liên lạc và xây dựng mối quan hệ với cộng đồng địa phương.

Tập đoàn tham gia kinh doanh và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau giữa các khu vực. Nhu cầu của cư dân sống trong một khu vực cũng rất đa dạng. Vì lý do này, chúng tôi nhấn mạnh giao tiếp bắt nguồn từ từng khu vực địa phương. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với chính quyền quốc gia và địa phương để hiểu các vấn đề về sức khỏe và dinh dưỡng tồn tại trong khu vực, thực hiện các bước để giải quyết những vấn đề này. Chúng tôi cũng chủ động tham gia đối thoại với người tiêu dùng sống gần các nhà máy của chúng tôi và chúng tôi tài trợ cho các sự kiện trong cộng đồng địa phương của chúng tôi. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, chúng tôi cung cấp hỗ trợ phục hồi cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Sau khi COVID-19 lan rộng, chúng tôi đã hỗ trợ các hộ gia đình, nhà hàng, cơ sở y tế và các cơ sở khác.

Các chuyên gia bên ngoài, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ và hiệp hội doanh nghiệp

Để hiểu sâu hơn về các vấn đề xã hội, chúng tôi tổ chức đối thoại và thảo luận với các chuyên gia bên ngoài, những người có thành tích đã được chứng minh trong từng lĩnh vực, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ và hiệp hội doanh nghiệp. Chúng tôi kết hợp kết quả của những tương tác này trong các hành động cụ thể.

Đối với các sáng kiến ​​toàn cầu, các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ kỳ vọng rằng Tập đoàn sẽ tăng cường nỗ lực giải quyết gánh nặng kép về suy dinh dưỡng. Để đáp lại phản hồi này, chúng tôi hợp tác với các tổ chức quốc tế như GAIN[1] và ATNFsup>[2]. Và chúng tôi thực hiện hành động cụ thể để cải thiện dinh dưỡng thông qua các hệ sinh thái hợp tác tại địa phương và các phương pháp khác.

Đối với các sáng kiến ​​ở Nhật Bản, tính bền vững của hoạt động phân phối thực phẩm đang đối mặt với những nguy cơ do thiếu người lái xe và các hoạt động kinh doanh độc đáo. Thông qua đối thoại với các bên liên quan, Tập đoàn đã xác định các vấn đề và đang nỗ lực thực hiện phân phối thông minh bằng cách tham gia với các hiệp hội doanh nghiệp và hợp tác với các cơ quan chính phủ, cải thiện hiệu quả hoạt động như tiêu chuẩn hóa kích thước bao bì bên ngoài và số hóa, đồng thời cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên phân phối.

[1] Liên minh Toàn cầu về Cải thiện Dinh dưỡng

[2] Access to Nutrition Foundation: Tổ chức biên soạn Chỉ số Tiếp cận Dinh dưỡng (ATNI) xếp hạng các hoạt động cải thiện dinh dưỡng của các công ty thực phẩm và đồ uống