Cách tiếp cận và cấu trúc bền vững

1. Tính bền vững tại Tập đoàn Ajinomoto

Sau đây là lập trường của Tập đoàn Ajinomoto về tính bền vững.

Tại sao tính bền vững lại quan trọng đối với chúng tôi

Khi những thách thức toàn cầu về thực phẩm và sức khỏe ngày càng trở nên đa dạng hơn, Tập đoàn Ajinomoto đặt mục tiêu góp phần cải thiện sức khỏe và thói quen ăn uống cho mọi người trên khắp thế giới thông qua việc mở ra sức mạnh của các axit amin.

Chúng tôi có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương của hơn 130 quốc gia và khu vực nơi sản phẩm của chúng tôi được bán, đồng thời tôn trọng các nền văn hóa và giá trị đa dạng của họ cũng như đề cao quyền con người.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi dựa vào việc tiếp cận nguồn cung cấp nguồn thực phẩm ổn định, được hỗ trợ bởi môi trường toàn cầu phong phú và dồi dào. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải giảm thiểu tác động đến môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị như phát thải khí nhà kính và chất thải nhựa.

Chúng tôi đang giải quyết những thách thức về môi trường và xã hội này, và bằng cách hợp tác với các đối tác địa phương trong suốt chuỗi giá trị của mình, chúng tôi sẽ dẫn đầu sự thay đổi vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Các hành động quan trọng mà chúng tôi sẽ thực hiện

  • Đóng góp vào sức khỏe và hạnh phúc của mọi người trên khắp thế giới thông qua “Ăn ngon, Sống khỏe”.
  • Đóng góp vào một nền kinh tế vòng tròn vì sự bền vững toàn cầu
  • Đóng góp vào một xã hội tôn trọng sự đa dạng và hòa nhập cho tất cả mọi người, cho phép người lao động phát huy hết tiềm năng của họ

Vị trí và cách tiếp cận của chúng tôi đối với sự bền vững

  • Làm việc với các đối tác kinh doanh để tạo ra giá trị mới "với cách tiếp cận hướng đến người tiêu dùng" và "trên toàn bộ chuỗi giá trị"
  • Giá trị phương pháp tiếp cận khoa học và đổi mới
  • Tôn trọng phong tục tập quán và văn hóa của từng quốc gia, vùng miền
  • Tham gia đối thoại và cộng tác với tất cả các bên liên quan

2. Cách tiếp cận bền vững hướng tới kết quả 2030

Mục tiêu của chúng tôi với tư cách là Tập đoàn Ajinomoto là đóng góp vào sự thịnh vượng của toàn thể nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta với “Khoa học Amino”. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi tin rằng cần phải đạt được hai kết quả vào năm 2030, đó là giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh cho 1 tỷ người và giảm 50% tác động đến môi trường.

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto được hỗ trợ bởi hệ thống thực phẩm lành mạnh*1 dựa trên nguồn thức ăn ổn định và môi trường tự nhiên sôi động. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức được rằng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi có tác động đến môi trường. Ngày nay, khi chúng ta đạt đến giới hạn mà hành tinh của chúng ta có thể duy trì, điều cần thiết là chúng ta phải tái tạo môi trường. Chúng tôi tin rằng chúng tôi chỉ có thể thực hiện các sáng kiến ​​nhằm kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh một cách bền vững nếu chúng tôi giảm tác động đến môi trường. Chúng tôi cố gắng giảm tác động thông qua ứng phó với biến đổi khí hậu, bằng cách đảm bảo nguồn thực phẩm bền vững và bằng cách bảo tồn đa dạng sinh học.

Thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngon miệng, cân bằng dinh dưỡng và có lợi cho thói quen ăn uống của mọi người, đồng thời thúc đẩy hơn nữa việc giảm thiểu tác động môi trường do khí nhà kính, rác thải nhựa, thất thoát và lãng phí thực phẩm gây ra. Ngoài ra, thông qua quy trình lên men axit amin dựa trên tái chế tài nguyên (chu trình sinh học), chúng tôi đóng góp vào các hệ thống thực phẩm bền vững có khả năng phục hồi tốt hơn và tái tạo môi trường toàn cầu. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa sức mạnh của mình trong “AminoScience” và chuyển đổi hệ thống thực phẩm thông qua đổi mới và xây dựng hệ sinh thái.

*1 Chuỗi hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm.

3. Khung ESG và tính bền vững

Tập đoàn Ajinomoto tuân thủ Chính sách Tập đoàn Ajinomoto (AGP), trong đó nêu ra các khái niệm và hành động mà mỗi công ty, cán bộ và nhân viên của Tập đoàn phải tuân thủ. Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động kiểm soát. Đồng thời, chúng tôi củng cố các hệ thống, coi tính bền vững là một rủi ro chủ động và cố gắng nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Chúng tôi đang củng cố hệ thống thúc đẩy tính bền vững của mình để liên tục tăng giá trị doanh nghiệp từ góc độ bền vững. Hệ thống này được phác thảo dưới đây.

Ban điều hành

Thành lập Hội đồng tư vấn về tính bền vững và một hệ thống để đề xuất cách tiếp cận của Tập đoàn đối với tính bền vững và ESG. Xác định các hạng mục trọng yếu liên quan đến tính bền vững làm hướng dẫn quản lý ASV và giám sát việc thực hiện các sáng kiến ​​liên quan đến biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan đến tính bền vững khác.

Ban chấp hành

Thành lập Ủy ban Phát triển bền vững với tư cách là cơ quan trực thuộc và lựa chọn, xác định các rủi ro và cơ hội ở cấp quản lý toàn Công ty, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các rủi ro nói trên, xây dựng các biện pháp và quản lý tiến độ. Trong năm tài chính 2022, Ủy ban điều hành đã nhận được hai báo cáo từ Ủy ban bền vững.

Hội đồng tư vấn phát triển bền vững

Hội đồng tư vấn bền vững nhiệm kỳ thứ hai tiếp tục hoạt động bắt đầu từ tháng 2023 năm XNUMX để nâng cao giá trị doanh nghiệp của Tập đoàn Ajinomoto trên quan điểm bền vững. Hội đồng Tư vấn Phát triển Bền vững Nhiệm kỳ II bao gồm bốn chuyên gia bên ngoài, chủ yếu là các nhà đầu tư và chuyên gia thị trường tài chính, và được chủ trì bởi một chuyên gia bên ngoài. Sau khi nhận được sự tham vấn từ Hội đồng quản trị, hội đồng sẽ điều tra việc thực hiện tính trọng yếu, công bố thông tin và đối thoại về tiến độ của nó, đồng thời xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan thông qua các hoạt động này, vì lợi ích của việc giám sát chặt chẽ hơn của Hội đồng quản trị và đưa ra một báo cáo trả lời Ban giám đốc. Hội đồng tư vấn bền vững nhiệm kỳ thứ hai sẽ họp ít nhất mỗi năm một lần và báo cáo kết quả thảo luận của mình cho Hội đồng quản trị.

Ủy ban bền vững

Xây dựng các biện pháp bền vững, đề xuất các biện pháp nói trên với Ban chấp hành và quản lý tiến độ để thúc đẩy quản lý bền vững phù hợp với các yếu tố trọng yếu. Ngoài ra, Ủy ban Bền vững xây dựng các biện pháp đối phó rủi ro đối với các vấn đề quản lý trên toàn Công ty và quản lý tiến độ. Ủy ban cũng xây dựng toàn bộ chiến lược bền vững của Tập đoàn Ajinomoto, thúc đẩy các chủ đề hành động (dinh dưỡng, môi trường và xã hội) dựa trên chiến lược này, đưa ra các đề xuất và cung cấp hỗ trợ cho các kế hoạch kinh doanh trên quan điểm bền vững và tổng hợp thông tin nội bộ về ESG.

Ủy ban quản lý rủi ro

Được thành lập song song với Ủy ban Bền vững với tư cách là cơ quan cấp dưới của Ủy ban Điều hành. Xác định các rủi ro cần có sáng kiến ​​quản lý để giải quyết, đánh giá tác động của các rủi ro nói trên đối với Tập đoàn Ajinomoto và xây dựng các biện pháp đối phó. Nếu xác định rằng các rủi ro đã xác định có thể được xử lý hiệu quả hơn bởi Ủy ban Bền vững, Ủy ban Quản lý Rủi ro sẽ ủy quyền việc này và hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Bền vững.

KHAI THÁC. Quản lý rủi ro

Để đạt được Lộ trình trung hạn của Sáng kiến ​​ASV năm 2030, bao gồm cả hai kết quả được tham chiếu, Ủy ban Quản lý Rủi ro xác định các rủi ro cần có sáng kiến ​​quản lý để giải quyết, đánh giá tác động của các rủi ro nói trên đối với Tập đoàn Ajinomoto và xây dựng các biện pháp đối phó. Ủy ban Bền vững chịu trách nhiệm xây dựng các biện pháp đối phó với rủi ro trong các vấn đề cấp quản lý toàn Tập đoàn dựa trên tính trọng yếu và quản lý tiến độ của các biện pháp đối phó. Để đảm bảo không có rủi ro nào bị bỏ ngỏ, hai tiểu ban phối hợp chặt chẽ với nhau và Tiểu ban Quản lý rủi ro xác định toàn diện các rủi ro và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Tại mỗi địa điểm kinh doanh ở Nhật Bản và nước ngoài, chúng tôi thực hiện chu trình xử lý rủi ro để xác định rủi ro và xây dựng các biện pháp đối phó, có tính đến các chiến lược kinh doanh riêng lẻ và điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội của địa phương. Ủy ban quản lý rủi ro liên tục cải thiện chu trình xử lý rủi ro này, tổng hợp các rủi ro được xác định bởi từng địa điểm và đáp ứng những yêu cầu chủ động quản lý. Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp và tập đoàn đã xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và Ủy ban Quản lý Rủi ro đã thiết lập một hệ thống để xác minh liên tục hiệu quả của BCP.

Đối với các rủi ro được phân tích và đánh giá dựa trên tính trọng yếu, Ủy ban Bền vững xây dựng và thực hiện các biện pháp đối phó trên toàn Tập đoàn, giám sát và quản lý ứng phó rủi ro thường xuyên.

Nội dung liên quan