Tính bền vững tại Tập đoàn Ajinomoto

Sau đây là lập trường của Tập đoàn Ajinomoto về tính bền vững.

Tại sao tính bền vững lại quan trọng đối với chúng tôi

Khi những thách thức toàn cầu về thực phẩm và sức khỏe ngày càng trở nên đa dạng hơn, Tập đoàn Ajinomoto đặt mục tiêu góp phần cải thiện sức khỏe và thói quen ăn uống cho mọi người trên khắp thế giới thông qua việc mở ra sức mạnh của các axit amin.

Chúng tôi có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương của hơn 130 quốc gia và khu vực nơi sản phẩm của chúng tôi được bán, đồng thời tôn trọng các nền văn hóa và giá trị đa dạng của họ cũng như đề cao quyền con người.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi dựa vào việc tiếp cận nguồn cung cấp nguồn thực phẩm ổn định, được hỗ trợ bởi môi trường toàn cầu phong phú và dồi dào. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải giảm thiểu tác động đến môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị như phát thải khí nhà kính và chất thải nhựa.

Chúng tôi đang giải quyết những thách thức về môi trường và xã hội này, và bằng cách hợp tác với các đối tác địa phương trong suốt chuỗi giá trị của mình, chúng tôi sẽ dẫn đầu sự thay đổi vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Các hành động quan trọng mà chúng tôi sẽ thực hiện

  • Đóng góp vào sức khỏe và hạnh phúc của mọi người trên khắp thế giới thông qua “Ăn ngon, Sống khỏe”.
  • Đóng góp vào một nền kinh tế vòng tròn vì sự bền vững toàn cầu
  • Đóng góp vào một xã hội tôn trọng sự đa dạng và hòa nhập cho tất cả mọi người, cho phép người lao động phát huy hết tiềm năng của họ

Vị trí và cách tiếp cận của chúng tôi đối với sự bền vững

  • Làm việc với các đối tác kinh doanh để tạo ra giá trị mới "với cách tiếp cận hướng đến người tiêu dùng" và "trên toàn bộ chuỗi giá trị"
  • Giá trị phương pháp tiếp cận khoa học và đổi mới
  • Tôn trọng phong tục tập quán và văn hóa của từng quốc gia, vùng miền
  • Tham gia đối thoại và cộng tác với tất cả các bên liên quan

Phương pháp tiếp cận bền vững hướng tới các kết quả năm 2030

Tập đoàn Ajinomoto đã đưa ra trở thành một nhóm các công ty cung cấp giải pháp cho các vấn đề sức khỏe và thực phẩm như tầm nhìn của chúng tôi cho năm 2030. Để đạt được điều này, chúng tôi cần vừa giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh của một tỷ người vừa giảm tác động môi trường của chúng tôi xuống 50%. .

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto được hỗ trợ bởi hệ thống thực phẩm tốt * dựa trên nguồn thực phẩm ổn định và môi trường tự nhiên sôi động. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức được rằng hoạt động kinh doanh của chúng tôi có tác động đến môi trường.

Ngày nay, khi chúng ta đang đạt đến ranh giới hành tinh, điều cần thiết là chúng ta phải nỗ lực để tái tạo môi trường. Chúng tôi tin rằng chúng tôi chỉ có thể thực hiện các sáng kiến ​​nhằm kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh một cách bền vững bằng cách giảm tác động môi trường thông qua các biện pháp như ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo tính bền vững của nguồn lương thực và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngon miệng, cân bằng dinh dưỡng và có lợi cho thói quen ăn uống của mọi người, đồng thời thúc đẩy hơn nữa việc giảm tác động môi trường do khí nhà kính, rác thải nhựa cũng như thất thoát và lãng phí thực phẩm gây ra. Ngoài ra, thông qua quy trình lên men axit amin dựa trên tái chế tài nguyên của chúng tôi (một chu trình sinh học), chúng tôi đang đóng góp vào các hệ thống thực phẩm bền vững có khả năng phục hồi tốt hơn và tái tạo môi trường toàn cầu.

Hơn nữa, chúng tôi sẽ tối đa hóa sức mạnh của mình về axit amin và chuyển đổi hệ thống thực phẩm thông qua đổi mới và xây dựng hệ sinh thái.

* Chuỗi hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm.