Cách tiếp cận và cấu trúc bền vững

1. Tính bền vững tại Tập đoàn Ajinomoto

Sau đây là lập trường của Tập đoàn Ajinomoto về tính bền vững.

Tại sao tính bền vững lại quan trọng đối với chúng tôi

Khi những thách thức toàn cầu về thực phẩm và sức khỏe trở nên đa dạng hơn, Tập đoàn Ajinomoto đặt mục tiêu góp phần cải thiện sức khỏe và thói quen ăn uống cho người dân trên khắp thế giới thông qua chức năng của axit amin.

Chúng tôi có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương của hơn 130 quốc gia và khu vực nơi sản phẩm của chúng tôi được bán, đồng thời tôn trọng các nền văn hóa và giá trị đa dạng của họ cũng như đề cao quyền con người.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi dựa vào việc tiếp cận nguồn cung cấp nguồn thực phẩm ổn định, được hỗ trợ bởi môi trường toàn cầu phong phú và dồi dào. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải giảm thiểu tác động đến môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị như phát thải khí nhà kính và chất thải nhựa.

Chúng tôi đang giải quyết những thách thức về môi trường và xã hội này, và bằng cách hợp tác với các đối tác địa phương trong suốt chuỗi giá trị của mình, chúng tôi sẽ dẫn đầu sự thay đổi vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Các hành động quan trọng mà chúng tôi sẽ thực hiện

  • Đóng góp vào sức khỏe và hạnh phúc của mọi người trên khắp thế giới thông qua “Ăn ngon, Sống khỏe”.
  • Đóng góp vào một nền kinh tế vòng tròn vì sự bền vững toàn cầu
  • Đóng góp vào một xã hội tôn trọng sự đa dạng và hòa nhập cho tất cả mọi người, cho phép người lao động phát huy hết tiềm năng của họ

Vị trí và cách tiếp cận của chúng tôi đối với sự bền vững

  • Làm việc với các đối tác kinh doanh để tạo ra giá trị mới "với cách tiếp cận hướng đến người tiêu dùng" và "trên toàn bộ chuỗi giá trị"
  • Giá trị phương pháp tiếp cận khoa học và đổi mới
  • Tôn trọng phong tục tập quán và văn hóa của từng quốc gia, vùng miền
  • Tham gia đối thoại và cộng tác với tất cả các bên liên quan

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với sự bền vững

Mục tiêu của chúng tôi với tư cách là Tập đoàn Ajinomoto là đóng góp cho hạnh phúc của toàn thể nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta bằng “AminoScience”. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi tin rằng cần phải hiện thực hóa hai kết quả vào năm 2030, đó là giảm 50% tác động đến môi trường và giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh cho một tỷ người.
Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto được hỗ trợ bởi hệ thống thực phẩm lành mạnh*1 dựa trên nguồn lương thực ổn định và môi trường tự nhiên sôi động. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức được rằng hoạt động kinh doanh của chúng tôi có tác động đến môi trường. Ngày nay, khi chúng ta đạt đến giới hạn mà hành tinh của chúng ta có thể duy trì, điều cần thiết là chúng ta phải nỗ lực để tái tạo môi trường. Chúng tôi tin rằng chúng tôi chỉ có thể thực hiện các sáng kiến ​​nhằm kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh một cách bền vững bằng cách giảm tác động đến môi trường thông qua các biện pháp như ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo tính bền vững của nguồn lương thực và bảo tồn đa dạng sinh học.
Thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thơm ngon, cân bằng dinh dưỡng và có lợi cho thói quen ăn kiêng của mọi người, đồng thời thúc đẩy hơn nữa việc giảm tác động đến môi trường do khí nhà kính, rác thải nhựa cũng như thất thoát và lãng phí thực phẩm gây ra. Ngoài ra, thông qua quy trình lên men axit amin dựa trên tái chế tài nguyên (chu trình sinh học), chúng tôi đang góp phần tạo ra các hệ thống thực phẩm bền vững, có khả năng phục hồi tốt hơn và tái tạo môi trường toàn cầu.
Hơn nữa, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu tạo ra tác động tích cực hơn đến xã hội bằng cách tối đa hóa sức mạnh của Tập đoàn Ajinomoto trong lĩnh vực “Khoa học Amino”, đồng thời giảm dần các tác động tiêu cực, chẳng hạn như tác động đến môi trường.

*1 Chuỗi hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm.

1. Quản trị

Tại Tập đoàn Ajinomoto, chúng tôi tuân thủ một cách trung thực các Chính sách của Tập đoàn Ajinomoto (AGP) thể hiện lối suy nghĩ và hành động lý tưởng mà các công ty trong Tập đoàn cũng như cán bộ và nhân viên của họ phải tuân thủ, tiếp tục phát triển và vận hành đúng đắn hệ thống kiểm soát nội bộ của chúng tôi, tăng cường hệ thống của chúng tôi coi tính bền vững là một hệ thống chấp nhận rủi ro tích cực và không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp của chúng tôi.
Chúng tôi đang củng cố hệ thống thúc đẩy tính bền vững của mình để không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp từ góc độ bền vững. Kể từ khi xuất bản tài liệu này, hệ thống này được nêu dưới đây.

Ban điều hành

Thiết lập Tư vấn về Tính bền vững Hội đồng Quản trị đã thành lập Hội đồng Tư vấn về Tính bền vững, tạo ra một hệ thống đưa ra các khuyến nghị về cách tiếp cận của Tập đoàn đối với tính bền vững và ESG. Nó xác định các vấn đề trọng yếu cho Tập đoàn Ajinomoto (tính trọng yếu) đóng vai trò là hướng dẫn cho việc quản lý ASV và giám sát việc thực hiện các sáng kiến ​​liên quan đến tính bền vững bao gồm biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học, v.v.

Ban chấp hành

Thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững và Ban Điều hành đã thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững và Ủy ban Quản lý Rủi ro là các cơ quan trực thuộc, xác định các rủi ro và cơ hội dựa trên các vấn đề trọng yếu đối với Tập đoàn Ajinomoto (tính trọng yếu) và đánh giá chúng về mức độ tác động, xây dựng các biện pháp, và quản lý tiến trình của họ. Trong năm tài chính 2023, Ban Chấp hành đã nhận được hai báo cáo hoạt động từ Ủy ban Phát triển Bền vững.

Hội đồng tư vấn phát triển bền vững

Bắt đầu từ tháng 2023 năm XNUMX, Hội đồng tư vấn bền vững nhiệm kỳ thứ hai sẽ tiếp tục công việc của mình nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp của Tập đoàn Ajinomoto từ quan điểm bền vững. Hội đồng tư vấn bền vững nhiệm kỳ thứ hai bao gồm bốn chuyên gia bên ngoài, chủ yếu là các nhà đầu tư và chuyên gia thị trường tài chính, do một chuyên gia bên ngoài làm chủ tịch. Sau khi nhận được ý kiến ​​của Hội đồng quản trị, hội đồng sẽ điều tra việc thực hiện tính trọng yếu, công bố thông tin và đối thoại về tiến độ thực hiện cũng như xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan thông qua các hoạt động này nhằm mục đích giám sát chặt chẽ hơn của Hội đồng quản trị và đưa ra báo cáo. trả lời Ban Giám đốc. Hội đồng tư vấn về phát triển bền vững nhiệm kỳ thứ hai sẽ họp ít nhất hai lần một năm và báo cáo kết quả thảo luận lên Hội đồng quản trị.

Ủy ban bền vững

Để thúc đẩy các Sáng kiến ​​ASV trung hạn, Ủy ban Phát triển Bền vững làm việc với Ủy ban Quản lý Rủi ro để lựa chọn và xác định các rủi ro và cơ hội dựa trên mức độ trọng yếu cũng như đánh giá tác động của chúng đối với Tập đoàn Ajinomoto, đưa ra các đề xuất lên Ủy ban Điều hành. Sau đó, ủy ban sẽ xây dựng các biện pháp đối phó và quản lý tiến độ thực hiện các biện pháp bền vững. Ngoài ra, Ủy ban Phát triển Bền vững xây dựng toàn bộ chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Ajinomoto, thúc đẩy các chủ đề hành động (dinh dưỡng, môi trường và xã hội) dựa trên chiến lược này, đưa ra đề xuất và hỗ trợ các kế hoạch kinh doanh từ quan điểm bền vững cũng như tổng hợp thông tin nội bộ về ESG.

Ủy ban quản lý rủi ro

Làm việc với Ủy ban Phát triển Bền vững Ủy ban Quản lý Rủi ro làm việc với Ủy ban Phát triển Bền vững để lựa chọn và xác định các rủi ro đòi hỏi ban quản lý phải có sáng kiến ​​cụ thể (đại dịch, rủi ro địa chính trị, rủi ro an ninh thông tin, v.v.) dựa trên mức độ trọng yếu cũng như đánh giá tác động của chúng đối với Tập đoàn Ajinomoto, đưa ra các đề xuất lên Ban chấp hành. Ủy ban cũng xây dựng các biện pháp quản lý rủi ro và quản lý tiến độ của chúng nhằm hiện thực hóa một cơ cấu doanh nghiệp vững mạnh có khả năng ứng phó kịp thời và phù hợp với các rủi ro và khủng hoảng.

2. Chiến lược

Tập đoàn Ajinomoto có nhiều lĩnh vực sản phẩm trong kinh doanh thực phẩm, từ gia vị, thực phẩm đến thực phẩm đông lạnh, đồng thời cũng đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe. Do đó, hoạt động kinh doanh của chúng tôi phụ thuộc đáng kể vào các nguồn lợi tự nhiên hoặc dịch vụ hệ sinh thái khác nhau, chẳng hạn như tài nguyên nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, tài nguyên di truyền, nước và đất cũng như sự thụ phấn từ côn trùng và các sinh vật khác. Chúng ta có thể tận hưởng những nguồn lợi tự nhiên này nhờ vào sự đa dạng sinh học lành mạnh được hình thành bởi sự đa dạng của các sinh vật và mối liên hệ của chúng. Các vấn đề về đa dạng sinh học và môi trường như biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên nước, lãng phí tài nguyên và ô nhiễm nước, không khí và đất có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và không thể tách rời. Xem xét mối quan hệ tương hỗ này, chúng ta sẽ nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững tài nguyên sinh học, thực hiện những hành động này và các hành động khác để giảm tác động đến môi trường như hạn chế phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm chất thải.
Ngoài ra, chúng tôi coi tài sản con người là nguồn gốc của tất cả tài sản vô hình và do đó, sự gắn kết của nhân viên là yếu tố quan trọng đối với chúng tôi trong việc gia tăng giá trị doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư vào nguồn nhân lực để một đội ngũ đồng nghiệp đa dạng, thấm nhuần mục đích của chúng tôi có thể gắn kết sâu sắc với người tiêu dùng và khách hàng, đồng thời đương đầu với thách thức đồng sáng tạo đổi mới.

3. Quản lý rủi ro

Để hiện thực hóa Lộ trình 2030 của Sáng kiến ​​​​ASV trung hạn Quản lý theo mục đích, bao gồm cả hai kết quả nói trên, điều cực kỳ quan trọng là phải xác định chính xác các rủi ro và ứng phó với chúng kịp thời và phù hợp. Ủy ban Phát triển Bền vững và Ủy ban Quản lý Rủi ro hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng không có rủi ro nào được hai ủy ban giải quyết, lựa chọn và xác định các rủi ro và cơ hội dựa trên các vấn đề trọng yếu đối với Tập đoàn Ajinomoto (tính trọng yếu) và đưa ra các đề xuất lên Ban điều hành. Sau đó, Ủy ban Phát triển Bền vững xây dựng các biện pháp và thường xuyên quản lý tiến độ của họ đối với các vấn đề liên quan đến tính bền vững, bao gồm các vấn đề xã hội, môi trường và dinh dưỡng, trong khi Ủy ban Quản lý Rủi ro xử lý các quy trình tương tự đối với các rủi ro mà ban quản lý nên chủ động giải quyết đại dịch, rủi ro địa chính trị, rủi ro về an toàn thông tin, v.v.).
Tại mỗi địa điểm kinh doanh ở Nhật Bản và nước ngoài, chúng tôi thực hiện chu trình xử lý rủi ro, xác định rủi ro và xây dựng các biện pháp đối phó, có tính đến các chiến lược kinh doanh riêng lẻ cũng như các điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội địa phương. Ủy ban Quản lý Rủi ro liên tục cải thiện chu trình xử lý rủi ro này, tổng hợp các rủi ro được xác định bởi từng địa điểm và đáp ứng những yêu cầu ban quản lý chủ động. Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp và tập đoàn đã xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và Ủy ban quản lý rủi ro đã thiết lập một hệ thống để xác minh liên tục tính hiệu quả của từng BCP và thường xuyên theo dõi, quản lý ứng phó rủi ro. Các thành viên Ủy ban Kiểm toán chuyên trách tham gia Ủy ban Phát triển bền vững và Ủy ban Quản lý Rủi ro để giám sát quá trình quản lý rủi ro.

4. Số liệu và mục tiêu

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực giảm 50% tác động đến môi trường vào năm 2030, cũng như đạt được mức phát thải ròng bằng 2050 vào năm XNUMX.
Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới các mục tiêu trong các chủ đề chính hiện có vào năm 2030, bao gồm giảm phát thải khí nhà kính, rác thải nhựa, thất thoát và lãng phí lương thực, cũng như đạt được hoạt động mua sắm bền vững.

Tiến bộ trong việc giảm phát thải khí nhà kính (GHG) ở Phạm vi 1 và 2 cũng như cắt giảm thất thoát và lãng phí lương thực đã vượt quá kế hoạch của chúng tôi. Đối với việc giảm phát thải khí nhà kính trong Phạm vi 3, các cuộc đối thoại với các nhà cung cấp nguyên liệu bột ngọt ở Thái Lan bắt đầu từ năm tài chính 2022 sẽ chuyển sang giai đoạn thực hiện nỗ lực giảm thiểu trong năm tài chính 2024. Chúng tôi dự định mở rộng các hoạt động này sang các lĩnh vực khác theo chiều ngang. Liên quan đến việc giảm rác thải nhựa, chúng tôi đang nỗ lực giảm mức sử dụng và chuyển sang vật liệu đóng gói có thể tái chế, cũng như hướng tới việc thực hiện tái chế mang tính xã hội. Về mua sắm bền vững, chúng tôi đang thúc đẩy các sáng kiến ​​về nguyên liệu thô ưu tiên và trong năm tài chính 2023, chúng tôi cũng thúc đẩy các sáng kiến ​​đa dạng sinh học.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện điểm số gắn kết của nhân viên như một thước đo để nâng cao tài sản vô hình và giúp đạt được các chỉ số ASV của chúng tôi.

chỉ số ASV

Chúng tôi đang nỗ lực giảm 50% tác động đến môi trường vào năm 2030 và đạt được mức phát thải ròng bằng 2050 vào năm XNUMX.
Ngoài ra, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu tăng điểm gắn kết của nhân viên lên 80% (năm tài chính 2025) và 85% (năm tài chính 2030).

*2 trong năm tài chính 2023, phương pháp đo lường sẽ được thay đổi từ một câu hỏi duy nhất về ASV do chính cá nhân chủ động thành giá trị trung bình từ chín câu hỏi về quá trình thực hiện ASV để nắm bắt rõ hơn tình hình thực tế.

Nội dung liên quan