Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Sử dụng trang web

 1. Trước khi bạn sử dụng trang web này (http://www.ajinomoto.com; sau đây được gọi chung là “Trang web”), vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này (sau đây được gọi là “Điều khoản”) và bạn không được sử dụng Trang web này trừ khi bạn đồng ý với Điều khoản.

 2. Ajinomoto Co., Inc. (sau đây gọi là “Ajinomoto”) có thể thay đổi nội dung của Điều khoản mà không cần thông báo.

2. Cấm

 1. Bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau đây liên quan đến việc sử dụng Trang web.

  1. Bất kỳ hành vi nào sẽ hoặc có thể vi phạm tài sản hoặc quyền riêng tư của Ajinomoto hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

  2. Bất kỳ hành vi nào sẽ hoặc có thể gây bất lợi hoặc gây thiệt hại cho Ajinomoto hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

  3. Bất kỳ hành động nào sẽ hoặc có thể xúc phạm đến chính sách công.

  4. Bất kỳ hành vi phạm tội nào hoặc bất kỳ hành vi nào sẽ hoặc có thể dẫn đến một hành vi phạm tội.

  5. Bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc thương mại nào hoặc bất kỳ hành động nào được tiến hành để chuẩn bị cho bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc thương mại nào.

  6. Đưa ra các tuyên bố hoặc thông báo sai, bao gồm đăng ký địa chỉ e-mail của người khác làm địa chỉ của riêng bạn.

  7. Sử dụng hoặc cung cấp vi-rút máy tính hoặc các chương trình có hại khác.

  8. Bất kỳ hành vi nào sẽ hoặc có thể vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc pháp lệnh nào.

  9. Bất kỳ hành động nào khác mà Ajinomoto cho là không phù hợp.

 2. Nếu Ajinomoto nhận thấy rằng bạn đã thực hiện bất kỳ hành vi bị cấm nào ở trên, Ajinomoto có thể xóa tất cả hoặc một phần dữ liệu liên quan mà không cần thông báo trước cho bạn. Tuy nhiên, Ajinomoto không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải liên tục theo dõi Trang web.

3. Bản quyền

 1. Tất cả bản quyền và các quyền khác đối với thông tin có trong Trang web được trao cho Ajinomoto hoặc những người có quyền đã cấp cho Ajinomoto giấy phép sử dụng các quyền đó. Do đó, ngoài phạm vi sử dụng riêng tư của thông tin được pháp luật cho phép, bạn không được tham gia vào bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với thông tin đó (bao gồm sao chép, làm sai lệch và phân phối thông tin).

 2. Tất cả bản quyền đối với nội dung của bất kỳ e-mail nào được gửi từ Ajinomoto cho bạn cũng được trao cho Ajinomoto. Do đó, bạn không được xuất bản hoặc sử dụng những nội dung đó cho các mục đích khác mà không được phép.

 3. Tất cả các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng trên Trang web được trao cho Ajinomoto hoặc chủ sở hữu quyền đã cấp cho Ajinomoto giấy phép sử dụng nhãn hiệu. Do đó, bạn không được tham gia vào việc sử dụng trái phép các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ.

4. Tuyên bố phủ nhận

 1. Mặc dù Ajinomoto chú ý đến việc tạo và quản lý tất cả thông tin có trong Trang web, nó không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào về tính chính xác và đầy đủ của những thông tin đó.

 2. Nếu không có thông báo, Ajinomoto có thể đình chỉ hoặc chấm dứt việc quản lý Trang web và có thể thay đổi, sửa đổi hoặc thay đổi tất cả hoặc một phần thông tin có trong Trang web.

 3. Ajinomoto không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho bạn do việc bạn sử dụng Trang web hoặc không thể truy cập Trang web vì bất kỳ lý do gì hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến các bài đăng, truy cập trái phép, nhận xét hoặc truyền e-mail của bất kỳ bên thứ ba (bao gồm bất kỳ thiệt hại nào bạn có thể phải chịu từ bất kỳ tranh chấp nào mà bạn có thể có với khách truy cập khác).

5. Xử lý thông tin cá nhân

Ajinomoto cam kết sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách thích hợp theo Chính sách bảo mật của nó.

6. Môi trường khuyến nghị

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng môi trường sau khi duyệt trang web. Trang web có thể không hiển thị hoặc hoạt động không chính xác khi xem bằng trình duyệt khác với trình duyệt được khuyến nghị.

 • Windows10 Chrome (phiên bản mới nhất)

 • Mac OS10.14 Chrome (phiên bản mới nhất)

 • iOS 12.x Safari (phiên bản mới nhất)

 • Android 9.x Chrome (phiên bản mới nhất)

7. Đề xuất về phát triển sản phẩm mới, v.v.

Ajinomoto không thể chấp nhận bất kỳ ý tưởng, bản ghi nhớ, khái niệm hoặc bất kỳ đề xuất nào khác mà bạn có thể gửi (sau đây được gọi là “Đề xuất”) liên quan đến phát triển sản phẩm mới, tiếp thị và những thứ tương tự. Bạn cần biết trước rằng bất kỳ Đề xuất nào bạn gửi như vậy sẽ được coi là đã được gửi dựa trên sự hiểu biết sau đây.

 1. Ajinomoto không có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của các Đề xuất.

 2. Ajinomoto không có nghĩa vụ phải xem xét hoặc đánh giá các Đề xuất.

 3. Ngay cả khi Ajinomoto phát triển các ý tưởng của mình tương tự, tất cả hoặc một phần, với Đề xuất của bạn, Ajinomoto không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn.

8. Các trang web được liên kết

Ajinomoto không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào được liên kết với Trang web này (sau đây được gọi là “Trang web được liên kết”) hoặc từ việc sử dụng các Trang web được liên kết.

Về nguyên tắc, liên kết đến Trang web là miễn phí; Tuy nhiên, với điều kiện là Ajinomoto có thể, tùy thuộc vào nội dung của Trang web được liên kết hoặc phương pháp được sử dụng để liên kết, từ chối liên kết trước hoặc sau khi liên kết được thiết lập (vì những lý do như nội dung xúc phạm chính sách công).

9. Cookies

 1. Trang web có thể sử dụng một công nghệ được gọi là “cookie” cho các mục đích sau.

  1. Để cho phép bạn sử dụng Trang web một cách thuận tiện hơn khi bạn truy cập lại.

  2. Để đo lường và phân tích cách sử dụng Website.

 2. Khi bạn truy cập nội dung phát hành cookie, cookie sẽ được đặt trong máy tính của bạn. Tuy nhiên, các cookie được lưu trữ sẽ không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến bạn.

 3. Bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của bạn, bạn có thể từ chối chấp nhận cookie. Tuy nhiên, bằng cách làm như vậy, một số phần của Trang web có thể không sử dụng được.

10. Luật chuyển giao và Tòa án có thẩm quyền

 • Trang web và các Điều khoản sẽ được hiểu và quản lý theo luật pháp Nhật Bản.

 • Tòa án quận Tokyo sẽ có quyền tài phán duy nhất trong lần đầu tiên đối với các tranh chấp liên quan đến Trang web hoặc Điều khoản.

* Công cụ phân tích web

Một số phần của Trang web sử dụng các công cụ phân tích web để cải thiện khả năng sử dụng của Trang web cho bạn và để cung cấp các dịch vụ thông tin có lợi. Chính sách bảo mật của mỗi công cụ có thể được tìm thấy trên trang web sau.

Google Analytics

Phân tích Adobe


Về nhãn hiệu của chúng tôi

Nhãn hiệu đã đăng ký

Sau đây là một số nhãn hiệu đại diện thuộc sở hữu của Ajinomoto Co., Inc.

Trong trang web của chúng tôi, các nhãn hiệu đã đăng ký được hiển thị với ®.

Nếu ® không thể được hiển thị vì lý do nào đó, các nhãn hiệu đã đăng ký được hiển thị bằng chữ in nghiêng hoặc bằng “” (dấu ngoặc kép).

Thương hiệuHàng hóa
AJI-KHÔNG-MOTO

gia vị umami

AJI-SHIO

hỗn hợp gia vị

HONDAHI

súp kho

Masako

hỗn hợp gia vị

Aji-ngon

hỗn hợp gia vị

Mùa

hỗn hợp gia vị

Dona Gusta

hỗn hợp gia vị

SERI-AJI

hỗn hợp gia vị

魔 厨 高湯

hỗn hợp gia vị

VONO

canh

Aji-no-men

mì ăn liền

Oyakata

mì ăn liền

Birdie

cà phê

MID

nước ép bột

PAL NGỌT NGÀO

chất ngọt ít calo

SAORI

nước sốt

CHIÊN GIÒN

hỗn hợp bánh mì dày dặn