AJI-NO-MOTO® Hakkındaki Gerçekler
*AJI-NO-MOTO®, bir monosodyum glutamat (MSG) ürününün marka adıdır

MSG güvenlik değerlendirmesi

Lezzetin ve yemenin tadını güvenle çıkarın

AJI-NO-MOTO® (MSG), 1909'dan beri gıda malzemesi olarak güvenle kullanılmaktadır.
Ancak, yaygın yanlış anlamalar nedeniyle, tüm gıda maddeleri arasında en sıkı testlerden geçirilen madde olmuş, güvenli ve etkili kullanımı yüzlerce bilimsel araştırmayla onaylanmıştır. MSG'nin güvenliği, tüm dünyadaki yasama organları ve bilimsel kurumlar tarafından tekrar tekrar onaylanmıştır.

Resim

MSG hakkında tüm dünyada yapılan bilimsel araştırmaların tarihçesi

1950'li yılların başlarında, işlenmiş gıdaların sayısında dünyanın her yerindeki birçok ülkede artış görüldüğünden, Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO; Food and Agricultural Organization) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO; World Health Organization), gıda katkı maddelerinin güvenliğini değerlendirmek amacıyla, ortaklaşa olarak Gıda Katkı Maddeleri FAO/WHO Birleşik Eksper Komitesi'ni (JECFA; Joint FAO/WHO Expert Committee) adıyla yeni bir komite kurmuştur.

* JECFA, Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ve Gıda ve Tarım Teşkilatı'na (FAO) bağlı, saygın bir bilimsel danışma organıdır.

JECFA tarafından varılan sonuç: ADI'si (Kabul Edilebilir Günlük Alım Değeri) belirlenmedi

JECFA*, 1970'te, 1973'te ve 1987'de glutamatın güvenliğini değerlendirdi. JECFA, üç güvenlik değerlendirmesinin ardından MSG'yi, en güvenli kategori olan "ADI'si (Acceptable Daily Intake; Kabul Edilebilir Günlük Alım Değeri) belirlenmedi" altında sınıflandırdı.

Belirli gıda katkı maddelerinin toksikolojik değerlendirmesi: WHO GIDA KATKI MADDELERİ SERİ 22

* JECFA, Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ve Gıda ve Tarım Teşkilatı'na (FAO) bağlı, saygın bir bilimsel danışma organıdır.

Avrupa Toplulukları: ADI'si (Kabul Edilebilir Günlük Alım Değeri) belirlenmedi

1991'de, Avrupa Komisyonu'nun Gıda Bilimsel Kurulu (SCF; Scientific Committee for Food) da MSG'nin güvenliğini onayladı. SCF, glutamat üzerinde yapılan en gelişmiş ve güncel araştırmaları inceleyerek, 1991'de bir rapor yayınladı ve bu raporda MSG'yi "ADI'si belirlenmedi" olarak tanımladı.

Gıda Bilimsel Kurulu'nun raporları (Seri 25)

ABD FDA (Gıda ve İlaç Dairesi): MSG'nin güvenliği yeniden onaylandı

1995'te, Amerikan Deneysel Biyoloji Kurumları Federasyonu (FASEB; Federation of American Societies for Experimental Biology), MSG'nin kamu için güvenli olduğunu yeniden onayladı. FDA tarafından görevlendirilen FASEB, incelemesinde MSG'yi sağlık üzerinde uzun vadeli herhangi bir ciddi etkiyle ilişkilendiren bir kanıta rastlamadı. Böylece FDA da MSG'nin normal tüketim düzeylerinde güvenli bir gıda katkı maddesi olduğunu yeniden onayladı.

Monosodyum glutamata (MSG) karşı olumsuz reaksiyonların analizi

Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartları kurumu tarafından varılan sonuç: MSG güvenlidir

2002'de, Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartları kurumu, MSG'nin güvenliği hakkında bir araştırma yürüttü.
Bilimsel kurul başkanı, bilimsel kanıtlar hakkında yakın zamanda yapılmış olan incelemelerin, MSG'nin gıdalarda normal olarak bulunduğu düzeylerde kullanılmasının kamu sağlığı açısından güvenli olduğunu doğruladığı sonucuna vardı.